umzug

การลงทะเบียนที่อยู่ใหม่ที่เยอรมัน เอกสารมีอะไรบ้าง ?

วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การย้ายที่พักที่เยอรมันว่า การลงทะเบียนที่อยู่อาศัยใหม่ ค่าใช้จ่าย มีวันครบกำหนดไหม และเอกสารมีอะไรบ้างค่ะ

Continue Reading