Freiburg im Breisgau

เที่ยว Freiburg im Breisgau เมืองมหาวิทยาลัยในป่าดำ

พาเที่ยวหนึ่งวันที่ Freiburg im Breisgau เมืองมหาวิทยาลัยที่สวยมากๆแห่งหนึ่งในป่าดำ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีกันค่ะ

Continue Reading