“เมือง Tübingen”เมืองมหาวิทยาลัย

Tübingen อ่านว่า ทือบิงเงิน เป็น เมืองมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งทางตอนกลางของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก, ประเทศเยอรมนี เมืองทือบิงเงิน จะอยู่ทางใต้ของเมืองหลวงของรัฐ เมืองชตุทท์การ์ท 30 กิโลเมตร (19 ไมล์) และห่างจากเมือง Metzingen ( Outletcity )ประมาณ 8 กิโลเมตรเองค่ะ …

Continue Reading