goethe-institute

เรียนภาษาเยอรมัน ที่เมืองไทยที่ไหนดี?

เกอเธ่ เป็นที่เรียนภาษาที่อยากจะแนะนำ เพราะสถาบันการศึกษาภาษาเยอรมันเพื่อการมาศึกษาต่อและมาใช้ชีวิตในเยอรมันที่ได้รับการยอบรับและเชื่อถือมานาน ทั้งได้รับการยอมรับจากสถานฑุตของประเทศเยอรมันด้วย นี่คือสิ่งสำคัญมาก……

Continue Reading