เที่ยว Leipzig เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม

ไลพ์ซิกเป็นเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา และหลากหลาย มันเป็นผลทั้งจากขนบธรรมเนียมประเพณีทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเสรีภาพในการสร้างสรรค์ ที่เมืองนำเสนอ เช่นเดียวกับความเป็นไปได้ของศิลปะเมือง และการส่งเสริมวัฒนธรรม ความหลากหลายในการนำเสนอทางวัฒนธรรม กำลังสร้างรูปแบบของชีวิตในเมืองเทศกาลต่าง ๆ มากมาย ได้กำหนดรูปแบบความหลากหลายนี้

Continue Reading
goethe-institute

เรียนภาษาเยอรมัน ที่เมืองไทยที่ไหนดี?

เกอเธ่ เป็นที่เรียนภาษาที่อยากจะแนะนำ เพราะสถาบันการศึกษาภาษาเยอรมันเพื่อการมาศึกษาต่อและมาใช้ชีวิตในเยอรมันที่ได้รับการยอบรับและเชื่อถือมานาน ทั้งได้รับการยอมรับจากสถานฑุตของประเทศเยอรมันด้วย นี่คือสิ่งสำคัญมาก……

Continue Reading