neuschwanstein

16 รัฐ ในประเทศเยอรมนี

ประเทศเยอรมัน เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบ สหพันธรัฐ ที่จะแบ่งเป็นทั้งหมด 16 รัฐ มีสภา ผู้นำ เป็นของตนเอง ซึ่งรัฐเหล่านี้จะเป็นรัฐสมาชิกตามรัฐธรรมนูญ วันนี้มาดูซิว่าทั้งหมด 16 รัฐในประเทศเยอรมนี มีรัฐอะไรมั่ง ……

Continue Reading
map-1019968_640

ประเทศเยอรมนี

ประเทศเยอรมนี หรือเราเรียกว่า ด๊อยช์แลนด์ นี้ เรียกแบบทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) ประเทศเยอรมนีนี้ ตั้งอยู่ในตอนกลางของทวีปยุโรป เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน เยอรมนีถือได้ว่าเป็น 1 ใน ประเทศของโลกที่มีระบบเศรษฐกิจ, เทคโนโลยี และการศึกษาที่เข้มแข็งมาก และจากแหล่งที่ตั้งของประเทศที่อยู่ตรงใจกลางของทวีปยุโรป…….

Continue Reading