D-ticket (18)

ตั๋ว 49 ยูโร บัตรเดียว เที่ยวทั่วเยอรมัน!!

วันนี้จะมาบอกข้อควรรู้ต่างๆของตั๋วรถ 49 ยูโร หรือ Deutschland Ticket ให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจกัน และมาบอกวิธีการยกเลิกสัญญาให้ด้วยค่ะ

Continue Reading
ปิดเทอม

เยอรมนี วันหยุดราชการ 2019

มาแล้ว…..อัพเดทสุดของ ปฏิทิน วันหยุดราชการ วันหยุดสำคัญต่างๆ และวันปิดเทอมของ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปี 2019 จ้า!!!(Kalender 2019 + Ferien, Feiertage )….

Continue Reading
Hamburg

เที่ยวเมืองท่าเรือที่สำคัญของเยอรมัน เมือง ฮัมบูวร์ค กันค่ะ

Hamburg อ่านว่า ฮัมบวร์ค หรือ ฮัมบวร์ก ฮัมบวร์ค ถือเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญและถือเป็นหนึ่งใน เมืองที่รวยที่สุดในยุโรปและเป็นเขตเมือง อุตสาหกรรมที่แห่งหนึ่งที่สำคัญของ เยอรมันมีบริษัท ห้างร้านที่สำคัญ ๆ ของเยอรมนี อยู่ที่เมืองนี้ และที่สะคัญ ฮัมบวร์คได้รับการศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญมานานหลายศตวรรษและเป็นที่ตั้งของธนาคารที่เก่าแก่ในประเทศเยอรมันคือ ธนาคารแบร์มเบริก…..

Continue Reading
brandenburger-tor

เมืองหลวงประเทศเยอรมนี ” Berlin”

เมืองเบอร์ลิน เป็นเมืองของประเทศเยอรมี ตั้งอยู่บนแม่น้ำสปรีและฮาเฟลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนีค่ะ โอบล้อมด้วยรัฐบรานเดนบวร์ก มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่โลกต้องจดจำ เพราะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เบอร์ลินได้ถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศ และในช่วงภาวะตึงเครียดของสงครามเย็น กำแพงเบอร์ลิน ก็ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อกั้นเขตแดนแบ่งความเป็นเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออก เรียกว่าเมื่ออย่างเข้าสู่เบอร์ลิน เราจะได้สัมผัสถึงร่องรอยแห่งอดีตที่หลงเหลือไว้ เป็นสถาปัตยกรรมอันงดงาม มากมายหลายแห่ง หนึ่งแห่งที่สำคัญและหากมาแล้วไม่ไปเยือนก็เหมือนว่ามาไม่ถึงเบอร์ลิน ก็คือ ประตูบรานเดนบวร์ก (Brandenburger Tor) ….

Continue Reading

เที่ยว Leipzig เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม

ไลพ์ซิกเป็นเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา และหลากหลาย มันเป็นผลทั้งจากขนบธรรมเนียมประเพณีทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเสรีภาพในการสร้างสรรค์ ที่เมืองนำเสนอ เช่นเดียวกับความเป็นไปได้ของศิลปะเมือง และการส่งเสริมวัฒนธรรม ความหลากหลายในการนำเสนอทางวัฒนธรรม กำลังสร้างรูปแบบของชีวิตในเมืองเทศกาลต่าง ๆ มากมาย ได้กำหนดรูปแบบความหลากหลายนี้

Continue Reading