Hamburg

เที่ยวเมืองท่าเรือที่สำคัญของเยอรมัน เมือง ฮัมบูวร์ค กันค่ะ

ท่องเที่ยว

Hamburg อ่านว่า ฮัมบวร์ค หรือ ฮัมบวร์ก

ฮัมบวร์ค ถือเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญและถือเป็นหนึ่งใน เมืองที่รวยที่สุดในยุโรปและเป็นเขตเมือง อุตสาหกรรมที่แห่งหนึ่งที่สำคัญของ เยอรมันมีบริษัท ห้างร้านที่สำคัญ ๆ ของเยอรมนี อยู่ที่เมืองนี้ และที่สะคัญ ฮัมบวร์คได้รับการศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญมานานหลายศตวรรษและเป็นที่ตั้งของธนาคารที่เก่าแก่ในประเทศเยอรมันคือ ธนาคารแบร์มเบริก…..

นอกจากนี้ ฮัมบวร์ค ยังเป็น เมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการจัดอันดับโดยได้อันดับที่ ที่ 17 ของโลกในปี 2555 และในปี 2553 ก็ได้อันดับที่ 10 ค่ะ

ฮัมบวร์ค (เยอรมัน: Hamburg) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเยอรมนี รองลงมาจาก เบอร์ลิน และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 8 ของยุโรป โดยมีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองฮัมบวร์คมากกว่า 1.8 ล้านคน ในขณะที่รวมปริมณฑลรอบ ๆ ไปด้วยแล้วจะทำให้ นครฮัมบวร์คมีประชากรทั้งสิ้น 5 ล้านคน ท่าเรือฮัมบวร์คเป็นท่าเรือสำคัญ ซึ่งนับเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหภาพยุโรป และใหญ่เป็นอันดับที่ 10 ของโลก พื้นที่ท่าเรือส่วนใหญ่เป็นบริเวณปลอดภาษีชื่ออย่างเป็นทางการของฮัมบวร์คคือ นครอิสระและฮันเซียติกแห่งฮัมบวร์ค (เยอรมัน: Freie und Hansestadt Hamburg) คำว่าฮันเซียติกนั้นหมายถึงการเป็นสมาชิกสันนิบาตฮันเซียติกของฮัมบวร์คตั้งแต่ยุคกลาง และบ่งบอกว่าฮัมบวร์คมีฐานะเป็นนครรัฐ ถือเป็น 1 ใน 16 รัฐสหพันธ์ของเยอรมนี

ฮัมบวร์คอยู่ทางทิศใต้ของคาบสมุทรจัตแลนด์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์นั้นอยู่ระหว่างสแกนดิเนเวียกับพื้นทวีปยุโรป ระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติก ปัจจุบันฮัมบวร์คเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ และศูนย์กลางวัฒนธรรมของเยอรมนีทางภาคเหนือ


ฮัมบวร์ค มีพื้นที่ทั้งหมด 755,2 km2

มีประชากรอาศัยอยุ่ ประมาณ 1,81 ล้านคน (2016)

เป็นท่าเรือที่สำคัญมากของประเทศเยอรมนีและในยุโรป
เป็นเมืองที่สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน


Elbphilharmonie เป็น Konzerthaus ที่เมืองฮัมบูร์ก( สวยและใช้งบประมาณในการสร้างเยอะมาก )

บริเวรท่าเรือกลายเป็นสถานท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องมาเยือนเยอะมากในแต่ละปี

Rathaus ของเมืองฮัมบูร์ก

ศาลากลางจังหวัด หรือภาษาเยอรมัน Rathaus ถือเป็น Landmarkที่สำคัญของเมืองนี้ โดยเป็นสถาปัตยกรรมแบบNeo-renaissance และปัจจุบันยังใช้เป็นที่ทำงานของหน่วยงานราชการประจำเมืองHamburg

Rathaus


Hamburg Park ในเมืองฮัมบูร์กสวยมาก เหมาะกับเดินเล่น ถ่ายรูป ร่มรื่นสุดๆ
Hammburg at night

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับเมืองฮัมบูร์ก

รูปภาพจาก เว็บไซต์ Pixabay