europawahl 2024

เลือกตั้งรัฐสภายุโรป europawahl 2024

ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับประเทศเยอรมัน

การเลือกตั้งรัฐสภายุโรปมีความสำคัญอย่างไร แล้วใครมีสิทธิ์เลือกตั้งบ้าง วันนี้เราหาข้อมูลมาให้อ่านกันค่ะ

การเลือกตั้งรัฐสภายุโรปปี 2024

การเลือกตั้งรัฐสภายุโรปครั้งที่ 10 ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ที่เยอรมัน) ปกติแล้วรัฐสภายุโรปได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยทุก ๆ 5 ปีโดยพลเมืองของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

ในการเลือกตั้งปี 2024 ถือเป็นครั้งแรกที่ทุกคนที่มีอายุ 16 ปีในวันเลือกตั้งจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง โดยจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดอื่นๆ

สภาสหภาพยุโรปยืนยันว่าการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 9 มิถุนายน 2024 และในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การเลือกตั้งยุโรปจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024

โหวตไปเพื่ออะไร?

การเลือกตั้งรัฐสภายุโรปในช่วงเวลาพิเศษนี้ จะช่วยกำหนดอนาคตของประชาธิปไตยในสหภาพยุโรป เราทุกคนสามารถตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับอนาคตของสหภาพยุโรปได้ ดังนั้นการลงคะแนนเสียงเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น การเลือกตั้งสภาระดับรัฐบาลกลางหรือระดับประเทศ หรือการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป การเลือกตั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พูดในประเด็นสำคัญๆ และแน่นอนคะแนนเสียงของเราจะเป็นตัวตัดสินว่า รัฐสภาจะตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆอย่างไร ไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องพลังงานและสภาพภูมิอากาศ และเรื่องสำคัญอื่นๆ

ใครบ้างมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง

คนที่เลือกตั้งได้คือคนที่เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกอื่นๆของสหภาพยุโรป และที่อาศัยอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่สามารถมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรป นอกจากนั้นพลเมืองของสหภาพที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในเยอรมนีนี้ จะต้องลงทะเบียนในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย และผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน จะได้รับการแจ้งเตือนด้วยจดหมายการเลือกตั้งจากหน่วยงานท้องถิ่นไม่ช้ากว่า 21 วันก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งดิฉันเองก็ได้จดหมายเพื่อให้ไปเลือกตั้งในครั้งนี้เหมือนกันค่ะ

กรณีที่ใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก็สามารถที่จะยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการเพื่อลงทะเบียนในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เหมือนกัน และเทศบาลจะต้องได้รับใบสมัคร ณ สถานที่พำนักของคุณไม่ช้ากว่าวันที่ 21 ก่อนการเลือกตั้ง (19 พฤษภาคม 2024) ไม่สามารถขยายกำหนดเวลาได้ ใบสมัครจะต้องลงนามด้วยตนเองและเขียนด้วยลายมือโดยผู้สมัครและจะต้องส่งต้นฉบับให้กับเทศบาลเท่านั้น (ไม่สามารถการส่งทางอีเมลหรือแฟกซ์ได้)

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งชาวเยอรมันในต่างประเทศ

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่านั้นที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ชาวเยอรมันในต่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเยอรมนีจะไม่ถูกคัดเลือกโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในยุโรป คุณต้องส่งใบสมัครอย่างเป็นทางการเพื่อรวมไว้ในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งแต่ละครั้งค่ะ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนี้และแบบฟอร์มใบสมัครสามารถดูได้ที่หน้าข้อมูลของ  Informationsseite der Bundeswahlleiterin 

การเลือกตั้งรัฐสภายุโรปปี 2024 นี้ ที่ประเทศเยอรมนีจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เราในฐานะที่มีสองพาสปอร์ต และถือได้ว่าเป็นคนเยอรมันคนหนึ่งแล้ว แล้วเป็นพลเมืองสหภาพยุโรปด้วย ก็มีสิทธิ์และลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเช่นกันค่ะ บอกเลยว่าเราพร้อมมากที่จะไปใช้สิทธ์ใช้เสียงของเราค่ะ

เวลาเลือกตั้ง : 08.00 – 18.00 น.

สถานที่ : ตามเขตที่อยู่ ซึ่งเค้าจะระบุไว้กับจดหมายที่ส่งมาให้เราค่ะ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ที่ https://elections.europa.eu/de/