สถานฑูตไทยในประเทศเยอรมนี

สถานฑูตไทยในเยอรมันมีที่เมืองไหนบ้าง?

ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับประเทศเยอรมัน


สถานฑูตไทยในประเทศเยอรมนี อย่างที่เรารู้ สถานฑูตไทยนี้ เป็นสถานที่ราชการที่สำคัญมากสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ และทุกครั้งที่เราย้ายถิ่นฐานตามคู่สมรส หรือไปทำงาน หรืออาจจะไปท่องเที่ยวเราควรรู้ว่าสถานฑูตไทยของเราอยู่ที่ไหน ติดต่อได้ยัง เบอร์โทรอะไร ฯลฯ วันนี้เพจของเราสวัสดีด๊อยชแลนด์เอา ที่อยุ่ของสถานฑูตไทยในประเทศเยอรมนีมาฝากค่ะ ซึ่งมีอยุ่หลายเมืองดังต่อไปนี้ …..

สถานฑูตไทยในประเทศเยอรมนี

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในประเทศเยอรมนี

1. สถานฑูตไทยในกรุงเบอร์ลิน Berlin

Koeniglich-Thailaendische Botschaft (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน)

ที่อยู่: Lepsiusstr. 64-66, 12163 Berlin

Tel. (030) 794810             Fax: (030) 79481511

อีเมล์: general@thaiembassy.de

www.thaiembassy.de

สำหรับส่วนบริการงานด้านกงสุล
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างช่วงเวลา 09.00 – 13.00 น.
(การยืนขอวีซ่าถึงเวลา 12.30 น.)
สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์
ระหว่างช่วงเวลา 14.00- 17.00 น.

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป/ประชาสัมพันธ์ 030 794 81 10หนังสือเดินทาง 030 794 811 11
งานนิติกรณ์ 030 794 811 12
บัตรประชาชน 030 794 811 16
วีซ่า 030 794 811 17
โทรสาร  030 79 48 11 18
หมายเลขฉุกเฉิน ๐๑๕๒ ๐๓๕ ๑๙๑ ๓๙ 
หมายเลขฉุกเฉิน ๐๑๖๒ ๕๒๐ ๗๕๕ ๓

2. สถานฑูตไทยในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต Frankfurt

Koeniglich-Thailaendisches Generalkonsulat (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต)

Kennedyallee 109, 60596 Frankfurt am Main

Tel. (069) 698680             Fax: (069) 69868228

อีเมล์: thaifra@mfa.go.th

www.thai-generalkonsulat-frankfurt.de

เวลาเปิดทำการ

จันทร์-ศุกร์  09.00 –  13.00 น. และ 14.00 – 17.00 น.

เวลารับคำร้อง
จันทร์-ศุกร์  09.00 –  12.30 น.

เวลาให้บริการทางโทรศัพท์(ทุกคู่สาย)
จันทร์-ศุกร์  14.00 –  17.00 น.

3.  สถานฑูตไทยในเมืองฮัมบวร์ก Hamburg

Thailaendisches General Honorarkonsulat (สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์)

An der Alster 85, 20099 Hamburg

Tel. (040) 24839118, 24839119      Fax: (040) 24839206

4. สถานฑูตไทยในเมืองดึสเซลดอร์ฟ Düsseldorf

Thailaendisches General Honorarkonsulat (สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์)

Christophstr. 18-20, 45130 Essen

Tel. (0201) 7994401         Fax: (0201) 799444

5.  สถานฑูตไทยในเมืองสตุตต์การ์ต Stuttgart

Thailaendisches Honorarkonsulat (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)

Pforzheimerstr. 381, 70499 Stuttgart

Tel. (0711) 2264844         Fax: (0711) 2264856

Homepage: thaikonsulat.de

อ่านเรื่องเกี่ยวกับเมืองสตุตต์การ์ต Stuttgart

6. สถานฑูตไทยในเมืองมิวนิก München

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก Königlich Thailändiches Generalkonsulat München

ที่อยู่ (Adresse):     Törringstaße 20, 81675 Munich

โทรศัพท์ (Telefon):  +49 (0)89 944 677 0

โทรสาร (Fax.):       +49 (0)89 944 677 107

อีเมล์:                    info@thaiconsulate.de

Homepage: http://www.thaiconsulate.de

เวลาเปิดทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 9.00 – 12.30 น.

(ข้อมูลจากหนังสือ “อยู่เยอรมนี คู่มือสำหรับคนไทย ฉบับกระเป๋า”)

จัดทำโดย เครือข่ายชุมชนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน)