map-1019968_640

ประเทศเยอรมนี

เกี่ยวกับประเทศเยอรมัน

ประเทศเยอรมนี หรือเราเรียกว่า ด๊อยช์แลนด์ นี้ เรียกแบบทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany)

ประเทศเยอรมนีนี้ ตั้งอยู่ในตอนกลางของทวีปยุโรป เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน เยอรมนีถือได้ว่าเป็น 1 ใน ประเทศของโลกที่มีระบบเศรษฐกิจ, เทคโนโลยี และการศึกษาที่เข้มแข็งมาก และจากแหล่งที่ตั้งของประเทศที่อยู่ตรงใจกลางของทวีปยุโรป…….

ยอรมนีมีประเทศเพื่อนบ้านล้อมรอบทั้งหมด 9 ประเทศ ดังนี้

แผนที่ประเทศเยอรมันนี
แผนที่ประเทศเยอรมันนี

ออสเตรีย

เบลเยี่ยม

สาธารณรัฐเช็ก

เดนมาร์ก

ฝรั่งเศส

ลักเซมเบอร์ก

เนเธอร์แลนด์

โปแลนด์

สวิตเซอร์แลนด์

แม่น้าไรน์


ประเทศเยอรมนี มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 357,021 ตารางกิโลเมตร แม่น้ำสายหลักของประเทศแห่งนี้คือแม่น้ำไรน์ (RhineRiver) ซึ่งมีความยาวที่สุดในประเทศ

ภูมิศาสตร์

ขนาด : 357,021 ตารางเมตร

เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนีคือ : เบอร์ลิน (Berlin) ซึ่งเป็นเมืองหลวงด้วย มีประชากรทั้งสิ้น 3.4 ล้านคน,เมืองที่ใหญ่อันดับสองคือ ฮัมบวร์ก (Hamburg), มิวนิค (Munich), โคโลญจน์ (Cologne) และแฟรงค์เฟริตต์ (Frankfurt)

ภูมิอากาศ

summer_germany

ภูมิอากาศในประเทศเยอรมนีจะแตกต่างกันในแต่ละเมือง โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวที่ราบ 1.5 องศาเซลเซียส และเทือกเขาจะอยู่ที่ -6 องศาเซลเซียส ส่วนค่าอุณหภูมิเฉี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมจะอยู่ที่ 18-20 องศาเซลเซียส

16 รัฐในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประเทศเยอรมนี เป็นการปกครอบแบบระบบสหพันธรัฐ ที่จะแบ่งเป็นทั้งหมด 16 รัฐ มีสภาผู้นำ เป็นของตนเอง ซึ่งรัฐเหล่านี้จะเป็นรัฐสมาชิกตามรัฐธรรมนูญ >>> รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐต่างๆของเยอรมัน

*****หรือสามารถหาอ่านข้อมูลโดยละเอียดที่เผยแพร่ ใน Bundesrat โดยตรง https://www.bundesrat.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/Bundesrat-und-Bundesstaat-EN.pdf?__blob=publicationFile&v=1

แผนที่ ประเทศเยอรมนี
16 รัฐของเยอรมัน

ประชากร 

ปัจจุบันประเทศเยอรมนีมีประชากรทั้งสิ้น 82.3 ล้านคน (แบ่งเป็นผู้หญิง 42.0 ล้านคน) นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีถึง 7.3 ล้านคน (คิดเป็น 8.8 เปอร์เซนต์ของประชากรทั้งหมด

โครงสร้างอายุ : ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 14  และผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.

ศาสนา : ประเทศเยอรมนีนับถือศาสนาคริสต์ประมาณ 52 ล้านคน ศาสนาอิสลามประมาณ 4 ล้านคน ศาสนาพุทธประมาณ 235,000 คน และศาสนายิวอีก 106,000 คน อย่างไรก็ตามกฎหมายได้ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาและไม่มีโบสถ์ประจำชาติแต่อย่างใด

รูป Brandenbuger tor ที่เเมืองเบอร์ลิน เมืองหลวงของประเทศเยอรมนี

ภาษา : ภาษาเยอรมัน

ประเทศเยอรมนีใช้ภาษาในกลุ่มเจอร์เมนิกด้านตะวันตก และเป็นภาษาที่มีคนพูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดในสหภาพยุโรป ส่วนใหญ่พูดในประเทศเยอรมนี ออสเตรีย ลิกเตนสไตน์ ส่วนมากของสวิตเซอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก แคว้นปกครองตนเองเตรนตีโน-อัลโตอาดีเจในอิตาลี แคว้นทางตะวันออกของเบลเยียม บางส่วนของโรมาเนีย แคว้นอัลซาซและบางส่วนของแคว้นลอร์แรนในฝรั่งเศส

นอกจากนี้ อาณานิคมเดิมของประเทศเหล่านี้ เช่น นามิเบีย มีประชากรที่พูดภาษาเยอรมันได้พอประมาณ และยังมีชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาเยอรมันในหลายประเทศทางยุโรปตะวันออก เช่น รัสเซีย ฮังการี และสโลวีเนีย รวมถึงอเมริกาเหนือ (โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา) รวมถึงบางประเทศในละตินอเมริกา เช่น อาร์เจนตินา และในบราซิล โดยเฉพาะในรัฐ รีโอกรันดีโดซูล ซันตากาตารีนา ปารานา และเอสปีรีตูซันตู

ชาวอามิช รวมถึงชาวเมนโนไนต์บางคนก็เป็นภาษาเยอรมันอย่างหนึ่ง ประมาณ 120 ล้านคน คือ 1/4 ของชาวยุโรปทั้งหมด พูดภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศที่สอนทั่วโลกมาเป็นอันดับ 3 และเป็นภาษาต่างประเทศที่สอนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในยุโรป (เป็นรองภาษาอังกฤษ) สหรัฐอเมริกา และเอเชียตะวันออก (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นหนึ่งในภาษาราชการของสหภาพยุโรป

ข้อความจาก www.educatepark.com
และรูปภาพจาก pixabay